News Ekonomi Islam merupakan berita teraktual mengenai ekonomi islam, perbankan syariah dan berita-berita lain yang berkaitan dengan ekonomi islam